top of page

Bina Depremsellik Analizi

BİNAMIZ SAĞLAM MI ?

İşte bu soruya, uzman mühendis ve mimarlardan kurulu  deneyimli ekibimiz, doğru ve tutarlı cevap verebilmek için, tercihe göre 3 yöntem belirlemiştir.  Elbette gerçek senaryoya en yakın ve en sağlıklı yöntem 3. Yöntem olan ‘’DETAYLI BİNA TEKNİK ANALİZİ ’’ yani (BPA)BİNA PERFORMANS ANALİZİ'dir. Mevcut durumdaki yapının, eleman ve zemin özelliklerini Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca tetkik etmektedir.

BİNA PERFORMANS ANALİZİ NEDİR?

Bina Performans Analizi diğer adıyla Yapı Teknik Raporu ( Deprem Risk Raporu ) mevcut bir yapının yönetmeliklerde oluşması öngörülen Deprem anında, göstereceği dayanımın hesaplanması yöntemidir. Bu yöntem kapsamında yapıdan numuneler alınarak, bu alınan verilerin uygun statik programlarda incelenmesi gerekmektedir. Bilgisayar ortamında bir deprem similatörü oluşturulup deprem anında zorlanan ve hasar alan yapı taşıyıcı sistem elemanları belirlenir. Belirlenen hasar seviyeleri dikkate alınarak,  yapıların deprem anında oluşturabileceği risk Haritası çıkarılır ve hangi elemanların ne tür bir hasar alacağı belirlenir. Özetle BPA ile aşağıdaki hususlar ortaya çıkar;

•            Mevcut yapınızın yapım aşamasında dikkate alınmayan eksiklikler

•            Varsa Statik/Mimari hatalar

•            Hangi elemanın hangi düzeyde hasar alacağı

RİSK ANALİZİ  ÇEŞİTLERİ

Halk arasında Deprem Raporu ya da Deprem Testi  olarak sözedilen 3 farklı  çalışmalarımız aşağıda açıklanan  şekillerde  verilmektedir. Bilgisayar modelleri CSI programları, yetkilendirilmiş mühendis tarafından, mevcut durum yapı performans analizlerinin yapılması temin edilir. Tek modlu pushoverya da non lineer time history analiz gerekliliği hususunda, raporda gerekli açıklama yapılır.

1. HIZLI BİNA TEKNİK ANALİZİ

 

Sınırlı Bilgi Düzeyi çalışmasıdır. Fikir çalışması anlamında,  bir ön inceleme özelliği taşır.

 

 • Varsa teslim edilen projeler incelenir.

 • Toplam 6 adet schmidt çekici testi yapılması (karotsuz, sadece beton taşıyıcı yüzey üzerinden - kolon,kiriş- beton dayanımı darbesiz ölçüm yapılması)

 • Toplam 3 adet sıyırma yapılması ( sıva ve kısmibeton sıyrılarak )

 • Toplam 6 adet röntgen okuması yapılması (Paşometre cihazı ile  tamamen yüzeysel elektronik yüzeyden donatı okuması)

 • AFAD’ dan bina koordinatları girilerek deprem katsayılarının alınması ( Zemin değerlerine yönelik)

 • Mimari ve statik projelerinin analizi ile, rölöve çıkartılarak, yapının güncel yönetmelik TBDY2018’e göre deprem performans hesaplarının yapılması

 • Yapının bilgisayar ortamında 3 boyut modelinin oluşturulması ve TBDY2018’de tanımlanan (dd2) (50 yılda aşılma olasılığı %10 – Tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyine göre tahkikinin yapılması

 • Hazırlanan raporun online olarak detaylı şekilde anlatılması ve sunulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GENEL BİNA TEKNİK ANALİZİ

 

Orta Bilgi Düzeyi çalışmasıdır. Genel ancak tutarlı inceleme sonuçlarını ortaya koymaktadır.

 

 • Teslim edilen projeler dikkate alınarak taşıyıcı sistemlerin anlaşılması, yapı alanlarının ve eleman sayılarının belirlenmesi, statik proje tetkik (gerektiği takdirde statik rölöve üzerinden)

 • Her kattan en az 3 adet schmidt çekici testi yapılması (karotsuz, sadece beton taşıyıcı yüzey üzerinden - kolon,kiriş- beton dayanımı darbesiz ölçüm yapılması)

 • En az 3 adet olmaz üzere, minumum sayıda  İzin verilen katlardan beton karot numuneleri alınması, açılan deliklerin yüksek mukavemetli harçla doldurulması, numunelere akredite laboratuvar ortamında beton basınç dayanım testi uygulanması

 • Her kattan en az 2  adet sıyırma yapılması ( sıva ve kısmibeton sıyrılarak )

 • Her kattan en az 4 adet röntgen okuması yapılması (Paşometre cihazı ile tamamen yüzeysel elektronik yüzeyden donatı okuması)

 • AFAD’ dan bina koordinatları girilerek deprem katsayılarının alınması ( Zemin değerlerine yönelik)

 • Mimari ve statik projelerinin analizi ile, rölöve çıkartılarak, yapının güncel yönetmelik TBDY2018’e göre deprem performans hesaplarının yapılması

 • Yapının bilgisayar ortamında 3 boyut modelinin oluşturulması ve TBDY2018’de tanımlanan (dd2) (50 yılda aşılma olasılığı %10 – Tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyine göre tahkikinin yapılması

 • Hazırlanan raporun online olarak detaylı şekilde anlatılması ve sunulması       

 

 

 

 

 

 

3.DETAYLI BİNA TEKNİK ANALİZİ

 

Kapsamlı Bilgi Düzeyi çalışmasıdır. Gerçeğe en yakın sonucu çok detaylı verir.

 

 • Her kattan karot alınması, yapı için toplamda 9’dan az olmamak üzere her kattaki kolon ve perdelerden minimum 3’er olmak üzere her 200 metrekareden bir karot alınması. Açılan deliklerin yüksek mukavemetli harçla doldurulması, numunelere akredite laboratuvar ortamında beton basınç dayanım testi uygulanması, donatının çeliği için en az bir numune ile çekme deneyi yapılması (TBDY2018 Bölüm 15’e göre)

 • Her katta en az 2 şer tane olmak üzere,  taşıyıcı kirişlerden en az birinden, taşıyıcı perde ve kolonların %5’inin beton örtüsü sıyrılarak donatı tespiti için sıyırma yapılması (TBDY2018 Bölüm 15’e göre)

 • Her kattan, beton örtüsü sıyrılmayan perde ve kolonların en az %20’sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi için,röntgen okuması yapılması, (TBDY2018 Bölüm 15’e göre Paşometre cihazı ile tamamen yüzeysel elektronik yüzeyden donatı okuması)

 • AFAD’ dan bina koordinatları girilerek deprem katsayılarının alınması ( Zemin değerlerine yönelik)

 • 1 adet Masw  analizi (zemin sismik etüdü çalışması) yapılması. (Gerekli durumlarda  ilave sondaj çalışmasının, ilgili derinlik çerçevesinde hidrolik makine ile yapılması, zemin suyu durumu tespiti)

 • Mimari ve statik projelerinin analizi ile, rölöve çıkartılarak, yapının güncel yönetmelik TBDY2018’e göre deprem performans hesaplarının yapılması

 • Yapının bilgisayar ortamında 3 boyut modelinin oluşturulması ve TBDY2018’de tanımlanan (dd2) (50 yılda aşılma olasılığı %10 – Tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyine göre tahkikinin yapılması

 • Hazırlanan raporun online olarak detaylı şekilde anlatılması ve sunulması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

detecting-rebar-in-concrete.jpg

RONTGEN İLE DONATI TESPİTİ

1.jpg
4.png

DEPREM YÜKÜ MODELLEMESİ

Sismik.jpg

SİSMİK ZEMİN ETÜDÜ

Adsız8.jpg

TAŞIYICILARDAN KAROT İLE BETON NUMUNESİ ALINMASI

bottom of page