top of page

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

MALİKLERİNE NASIL YARDIMCI OLUYORUZ ?

Evimin yenilenmesi için en sağlıklı ve en güvenilir metod nedir? veya 

Müteahhidin verdiği teklif teknik olarak doğru mu? Kentsel Dönüşümde yol haritamız nedir? sorularına cevap aramak yerine, malikler gibi davranarak süreçte asistanlık yapıyoruz.

1)  YÜKLENİCİ İLE MÜZAKERE ve ANLAŞMA SÜRECİ

a) Teknik Danışmanlık Hizmetleri Açılımı

Resmi imar durumu ve kullanım alanınızın raporlanması, Riskli Bina Dönüşümlerinde yol haritası konusunda danışmanlık hizmeti ve takibinin sağlanması

 

Tapu hisse payı ile projenizin karşılaştırılması ve öneri raporu

 

Bina ‘’Riskli Bina’’ raporu takibi

 

Bina yenileme yöntemi ile ilgili önerilerin paylaşılması

 

Tüm kat maliklerinin mimari tasarım taleplerini görmek için ‘’yeni evim’’ anketi        yapılması

 

Beklenen yeni mimarı projenin en temel ‘’olmazsa olmazları’’ nın belirlenmesi

 

Talep edilirse, mimari projenin hazırlatılması

 

Tüm maliklerin anlayabileceği şekilde, mimari proje ve belgelerin özetlenmesi

 

İnşaat Teknik şartnamesinin,sürdürülebilir yeşil bina kriterleri çerçevesinde  hazırlanması

 

Kat Malikleri adına, 6 farklı mühendislik disiplini ile ‘’Yeşil Bina’’ statüsüne uygun, teknik şartname hazırlanması, Yüklenici adaylarına tebliğinin sağlanması

 

Müteahhitlerin  özet karşılaştırma/kıyas tablolarının oluşturulması

 

Müteahhitlerce önerilen projelerin  teknik değerlendirilmesi

 

Müteahhitlerce önerilen teknik sözleşme taslaklarının uygunluk incelenmesi

b) Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri Açılımı

(Gayrımenkul Hukuğu konusunda uzman, çözüm ortağımız hukuk bürosu desteği ile)

Kat karşılığı sözleşme öncesi, hisse payları, intifa hakları, şerhler, takyidatlar dahil tüm maliklerin kapsamlı  hukuksal risk analizini yapıp, raporlamak konusunda danışmanlık

 

Kat malikleri adına, olmazsa olmaz koşulları, piyasa koşulları  çerçevesinde değerlendirmek, ( Sözleşme usullerine göre teminat oranları), ipotek fekki aşamaları, ceza-i  şartlar vs )

​​

Ankara/İstanbul usulü sözleşme koşullarına göre çok detaylı hukuksal şartnameyi,   6306 sayılı yasa ve gereklerine hakim hukuk büromuz kanalı ile hazırlamak ve onaya sunmak

 

Ortak Karar  Protokolü dahil, tüm resmi hukuksal yazışmalar konusunda profesyonel destek verilmesi

 

Yönetimin izni izle gerekirse, tüm süreç boyunca teknik anlamda yönetimi temsilen, Yüklenici müzakerelerine eşlik etmek, teknik ve hukuksal soruları cevaplamak

 

Yönetimin izni ile, gerekirse  kat maliklerine özel talep anketi  çalışması yapmak, istatiksel veri olarak yönetime raporlamak

2) ANLAŞMA  SONRASI İNŞAAT İZNİ VE İNŞAAT SÜRECİ:

(Talep edilmesi halinde)

Yüklenici’nin inşaat izni alıncaya kadar olan, tüm teknik disiplinlerin ( Master plan,  Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik  ) ve Elektrik İdaresi, İSKİ gibi kurumlara ait muhtemel izinlerinin  mal sahipleri adına kontrolünü sağlamak

   

Yüklenicinin tüm inşaat süresince teknik şartnameye uygun iş yapıp yapmadığını malikler adına denetlemek, ilerleme raporu yazmak, kontrol hizmeti vermek, gerektiği takdirde yönetimi uyarmak

  

Yüklenicinin tüm inşaat süresince hukuksal şartnameye uygun iş yapıp yapmadığını, vekaletler, fekler, süreler, ceza-i şartlar dahil tüm hukuksal detayları, malikler adına kontrol etmek, denetim yapmak raporlamak

bottom of page